İlginizi Çekebilir
Bilanço · Gelir Tablosu
Kalem30.09.201831.12.2017Değişim
Nakit ve Nakit Benzerleri4.225.164.0002.581.964.000% 63,64
Ticari Alacaklar9.414.240.0006.517.618.000% 44,44
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21.397.00013.609.000% 57,23
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.392.843.0006.504.009.000% 44,42
Türev Araçlar70.245.0009.133.000% 669,13
Stoklar6.201.330.0003.779.928.000% 64,06
Peşin Ödenmiş Giderler215.125.000106.686.000% 101,64
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar146.624.000106.532.000% 37,63
Diğer Dönen Varlıklar604.684.000398.838.000% 51,61
ARA TOPLAM20.877.412.00013.500.699.000% 54,64
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR20.877.412.00013.500.699.000% 54,64
Finansal Yatırımlar2.169.0002.552.000% -15,01
Ticari Alacaklar43.284.00012.429.000% 248,25
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar43.284.00012.429.000% 248,25
Türev Araçlar113.588.00038.249.000% 196,97
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar378.487.000282.261.000% 34,09
Maddi Duran Varlıklar4.468.407.0003.264.771.000% 36,87
Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.526.722.0002.578.450.000% 36,78
Şerefiye611.409.000438.112.000% 39,56
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.915.313.0002.140.338.000% 36,21
Peşin Ödenmiş Giderler226.836.000109.077.000% 107,96
Ertelenmiş Vergi Varlığı851.662.000648.007.000% 31,43
TOPLAM DURAN VARLIKLAR9.611.155.0006.935.796.000% 38,57
TOPLAM VARLIKLAR30.488.567.00020.436.495.000% 49,19
Kısa Vadeli Borçlanmalar3.188.776.0002.299.697.000% 38,66
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.498.210.000962.490.000% 55,66
Ticari Borçlar6.044.777.0003.575.568.000% 69,06
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar770.426.000550.948.000% 39,84
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5.274.351.0003.024.620.000% 74,38
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar372.226.000323.515.000% 15,06
Diğer Borçlar433.338.000262.367.000% 65,16
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar31.546.00019.712.000% 60,03
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar401.792.000242.655.000% 65,58
Türev Araçlar78.632.00013.888.000% 466,19
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü40.390.00028.053.000% 43,98
Kısa Vadeli Karşılıklar654.999.000430.630.000% 52,10
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar654.999.000430.630.000% 52,10
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler883.221.000506.812.000% 74,27
ARA TOPLAM13.194.569.0008.403.020.000% 57,02
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER13.194.569.0008.403.020.000% 57,02
Uzun Vadeli Borçlanmalar6.835.560.0004.113.916.000% 66,16
Diğer Borçlar39.893.00040.246.000% -0,88
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar39.893.00040.246.000% -0,88
Uzun Vadeli Karşılıklar555.232.000473.921.000% 17,16
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar310.181.000241.758.000% 28,30
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar245.051.000232.163.000% 5,55
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü620.574.000439.909.000% 41,07
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler241.314.00050.406.000% 378,74
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.292.573.0005.118.398.000% 62,02
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER21.487.142.00013.521.418.000% 58,91
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.961.332.0006.880.998.000% 30,23
Ödenmiş Sermaye675.728.000675.728.000% 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları468.811.000468.811.000% 0,00
Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507.00014.507.000% 0,00
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889.000889.000% 0,00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-164.190.000-112.902.000% 45,43
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-164.190.000-112.902.000% 45,43
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-164.190.000-112.902.000% 45,43
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.321.241.0001.211.682.000% 174,10
Yabancı Para Çevrim Farkları4.013.820.0001.622.125.000% 147,44
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-694.224.000-412.452.000% 68,32
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17.691.0007.263.000% 143,58
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-711.915.000-419.715.000% 69,62
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)1.645.0002.009.000% -18,12
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)1.645.0002.009.000% -18,12
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler409.115.000368.993.000% 10,87
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.663.309.0003.410.341.000% 7,42
Net Dönem Karı veya Zararı571.922.000842.949.000% -32,15
Kontrol Gücü Olmayan Paylar40.093.00034.079.000% 17,65
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR9.001.425.0006.915.077.000% 30,17
TOPLAM KAYNAKLAR30.488.567.00020.436.495.000% 49,19
BIST:ARCLKundefined