İlginizi Çekebilir
Bilanço · Gelir Tablosu
Kalem30.09.201831.12.2017Değişim
Nakit ve Nakit Benzerleri46.997.24963.055.567% -25,47
Ticari Alacaklar835.328.223604.005.019% 38,30
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar835.328.223604.005.019% 38,30
Diğer Alacaklar94.445.65844.536.504% 112,06
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar425.068267.657% 58,81
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar94.020.59044.268.847% 112,39
Stoklar610.430.607514.817.322% 18,57
Peşin Ödenmiş Giderler56.127.98539.772.844% 41,12
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar268.306306.788% -12,54
Diğer Dönen Varlıklar32.536.84037.172.855% -12,47
ARA TOPLAM1.676.134.8681.303.666.899% 28,57
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11.512.66311.512.663% 0,00
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.687.647.5311.315.179.562% 28,32
Finansal Yatırımlar61.098.61558.161.060% 5,05
Ticari Alacaklar9.075.78037.333.849% -75,69
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9.075.78037.333.849% -75,69
Diğer Alacaklar18.524637.409% -97,09
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar18.524637.409% -97,09
Canlı Varlıklar11.944.1009.978.900% 19,69
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller330.539.139314.983.806% 4,94
Maddi Duran Varlıklar1.417.960.4091.017.311.959% 39,38
Maddi Olmayan Duran Varlıklar21.597.82216.155.439% 33,69
Şerefiye5.185.7045.185.704% 0,00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.412.11810.969.735% 49,61
Peşin Ödenmiş Giderler4.265.9055.941.453% -28,20
Ertelenmiş Vergi Varlığı42.736.86451.759.908% -17,43
Diğer Duran Varlıklar3.122.6814.413.234% -29,24
TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.902.359.8391.516.677.017% 25,43
TOPLAM VARLIKLAR3.590.007.3702.831.856.579% 26,77
Kısa Vadeli Borçlanmalar569.150.915467.857.386% 21,65
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları139.425.984111.081.557% 25,52
Ticari Borçlar286.338.554241.913.529% 18,36
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar286.338.554241.913.529% 18,36
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar20.890.81917.498.433% 19,39
Diğer Borçlar6.157.20512.145.937% -49,31
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.058.2051.518.586% 35,53
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar4.099.00010.627.351% -61,43
Ertelenmiş Gelirler48.249184.104% -73,79
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15.650.5386.218.968% 151,66
Kısa Vadeli Karşılıklar4.299.0454.826.686% -10,93
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar4.299.0454.826.686% -10,93
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler219.542.462150.504.660% 45,87
ARA TOPLAM1.261.503.7711.012.231.260% 24,63
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.261.503.7711.012.231.260% 24,63
Uzun Vadeli Borçlanmalar218.966.186162.337.898% 34,88
Ticari Borçlar2.293.6653.725.288% -38,43
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar2.293.6653.725.288% -38,43
Diğer Borçlar1.644.3381.520.534% 8,14
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.644.3381.520.534% 8,14
Ertelenmiş Gelirler251.6400
Uzun Vadeli Karşılıklar41.718.59739.240.429% 6,32
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar41.166.18037.971.221% 8,41
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar552.4171.269.208% -56,48
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü264.440.516203.332.333% 30,05
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler11.579.201774.081% 1395,86
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER540.894.143410.930.563% 31,63
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.802.397.9141.423.161.823% 26,65
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.578.294.5851.264.728.993% 24,79
Ödenmiş Sermaye341.600.000341.600.000% 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları410.924.305410.924.305% 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)-109.645.894-109.570.013% 0,07
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)748.706.001561.865.211% 33,25
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)760.731.531571.065.932% 33,21
Diğer Kazançlar (Kayıplar)-12.025.530-9.200.721% 30,70
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.815.116-414.417% 1061,90
Yabancı Para Çevrim Farkları-4.815.116-414.417% 1061,90
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları186.142.73545.828.904% 306,17
Net Dönem Karı veya Zararı5.382.55414.495.003% -62,87
Kontrol Gücü Olmayan Paylar209.314.871143.965.763% 45,39
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.787.609.4561.408.694.756% 26,90
TOPLAM KAYNAKLAR3.590.007.3702.831.856.579% 26,77
BIST:BERAundefined