İlginizi Çekebilir
Gelir Tablosu · Bilanço
Kalem30.09.201831.12.2017Değişim
Hasılat1.608.943.3171.203.798.148% 33,66
Satışların Maliyeti-1.256.334.490-977.199.261% 28,56
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)352.608.827226.598.887% 55,61
BRÜT KAR (ZARAR)352.608.827226.598.887% 55,61
Genel Yönetim Giderleri-101.086.327-78.781.461% 28,31
Pazarlama Giderleri-67.554.196-61.234.067% 10,32
Araştırma ve Geliştirme Giderleri-5.937.498-4.946.462% 20,04
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler50.512.62045.920.576% 10,00
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.617.484-14.832.935% 52,48
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)205.925.942112.724.538% 82,68
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler102.295.24637.752.203% 170,96
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-410.231-2.958.773% -86,14
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)307.810.957147.517.968% 108,66
Finansman Gelirleri139.192.29234.996.648% 297,73
Finansman Giderleri-366.613.294-114.309.923% 220,72
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)80.389.95568.204.693% 17,87
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-41.695.728-13.617.058% 206,20
Dönem Vergi (Gideri) Geliri-31.237.756-16.441.128% 90,00
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-10.457.9722.824.070
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.694.22754.587.635% -29,12
DÖNEM KARI (ZARARI)38.694.22754.587.635% -29,12
Kontrol Gücü Olmayan Paylar33.311.67314.453.032% 130,48
Ana Ortaklık Payları5.382.55440.134.603% -86,59
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar166.617.96071.331.016% 133,58
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)218.079.70589.737.298% 143,02
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-3.621.550-573.528% 531,45
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-47.840.195-17.832.754% 168,27
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-47.840.195-17.832.754% 168,27
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar00
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)166.617.96071.331.016% 133,58
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)205.312.187125.918.651% 63,05
Kontrol Gücü Olmayan Paylar58.079.15814.975.365% 287,83
Ana Ortaklık Payları147.233.029110.943.286% 32,71
BIST:BERAundefined