İlginizi Çekebilir
Bilanço · Gelir Tablosu
Kalem30.09.201831.12.2017Değişim
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)155.826.688.0000
Nakit ve Nakit Benzerleri91.627.100.0000
Nakit Değerler ve Merkez Bankası42.405.429.0000
Bankalar49.064.817.0000
Para Piyasalarından Alacaklar156.854.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar896.398.0000
Devlet Borçlanma Senetleri592.003.0000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler199.065.0000
Diğer Finansal Varlıklar105.330.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar28.567.700.0000
Devlet Borçlanma Senetleri22.689.912.0000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler299.826.0000
Diğer Finansal Varlıklar5.577.962.0000
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar23.775.245.0000
Devlet Borçlanma Senetleri23.634.279.0000
Diğer Finansal Varlıklar140.966.0000
Türev Finansal Varlıklar10.999.416.0000
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.711.024.0000
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı1.288.392.0000
Donuk Finansal Varlıklar00
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-39.171.0000
KREDİLER (Net)286.415.975.0000
Krediler278.188.654.0000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler278.188.654.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar7.344.495.0000
Finansal Kiralama Alacakları8.199.269.0000
Faaliyet Kiralaması Alacakları00
Kazanılmamış Gelirler (-)-854.774.0000
Faktoring Alacakları2.242.042.0000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler2.242.042.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar00
Donuk Alacaklar12.565.510.0000
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-13.924.726.0000
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)-1.398.945.0000
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)-5.096.923.0000
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)-7.428.858.0000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)882.836.0000
Satış Amaçlı882.836.0000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin00
ORTAKLIK YATIRIMLARI154.490.0000
İştirakler (Net)35.753.0000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler00
Konsolide Edilmeyenler35.753.0000
Bağlı Ortaklıklar (Net)118.737.0000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar118.737.0000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)00
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler00
Konsolide Edilmeyenler00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.316.786.0000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)405.919.0000
Şerefiye6.388.0000
Diğer399.531.0000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)553.538.0000
CARİ VERGİ VARLIĞI64.621.0000
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.698.635.0000
DİĞER AKTİFLER6.008.249.0000
VARLIKLAR TOPLAMI456.327.737.0000
MEVDUAT274.720.962.0000
ALINAN KREDİLER49.137.969.0000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR4.374.524.0000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)31.087.458.0000
Bonolar2.815.694.0000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler00
Tahviller28.271.764.0000
FONLAR00
Müstakrizlerin Fonları00
Diğer00
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER12.391.910.0000
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER9.955.876.0000
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı9.790.218.0000
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı165.658.0000
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER00
Finansal Kiralama00
Faaliyet Kiralaması00
Diğer00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)00
KARŞILIKLAR4.690.998.0000
Yeniden Yapılanma Karşılığı00
Çalışan Hakları Karşılığı1.060.628.0000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)463.280.0000
Diğer Karşılıklar3.167.090.0000
CARİ VERGİ BORCU1.202.578.0000
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU12.787.0000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)00
Satış Amaçlı00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin00
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI4.582.945.0000
Krediler00
Diğer Borçlanma Araçları4.582.945.0000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER17.515.419.0000
ÖZKAYNAKLAR46.654.311.0000
Ödenmiş Sermaye4.200.000.0000
Sermaye Yedekleri784.434.0000
Hisse Senedi İhraç Primleri11.880.0000
Hisse Senedi İptal Karları00
Diğer Sermaye Yedekleri772.554.0000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.529.097.0000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler1.355.312.0000
Kar Yedekleri33.022.889.0000
Yasal Yedekler1.577.637.0000
Statü Yedekleri00
Olağanüstü Yedekler30.858.037.0000
Diğer Kar Yedekleri587.215.0000
Kar veya Zarar5.575.233.0000
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı00
Dönem Net Kâr veya Zararı5.575.233.0000
Azınlık Payları187.346.0000
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI456.327.737.0000
BIST:GARANundefined