İlginizi Çekebilir
Gelir Tablosu · Bilanço
Kalem30.09.201831.12.2017Değişim
FAİZ GELİRLERİ27.886.969.0000
Kredilerden Alınan Faizler22.434.127.0000
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler238.419.0000
Bankalardan Alınan Faizler420.097.0000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler17.983.0000
Menkul Değerlerden Alınan Faizler4.141.737.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar49.011.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar2.225.059.0000
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler1.867.667.0000
Finansal Kiralama Gelirleri400.973.0000
Diğer Faiz Gelirleri233.633.0000
FAİZ GİDERLERİ (-)-13.912.713.0000
Mevduata Verilen Faizler-9.411.479.0000
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-1.451.356.0000
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.088.023.0000
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.911.290.0000
Diğer Faiz Giderleri-50.565.0000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ13.974.256.0000
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ3.752.240.0000
Alınan Ücret ve Komisyonlar4.979.376.0000
Gayri Nakdi Kredilerden412.053.0000
Diğer4.567.323.0000
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-1.227.136.0000
Gayri Nakdi Kredilere-10.173.0000
Diğer-1.216.963.0000
PERSONEL GİDERLERİ (-)-2.593.185.0000
TEMETTÜ GELİRLERİ5.839.0000
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)760.940.0000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)1.011.314.0000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.628.747.0000
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-2.879.121.0000
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ2.746.731.0000
FAALİYET BRÜT KÂRI18.646.821.0000
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)-7.598.299.0000
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.643.942.0000
NET FAALİYET KARI (ZARARI)7.404.580.0000
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)00
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.404.580.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-1.774.710.0000
Cari Vergi Karşılığı-1.754.043.0000
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-805.909.0000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi785.242.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)5.629.870.0000
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)00
Cari Vergi Karşılığı00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI5.629.870.0000
Grubun Karı (Zararı)5.575.233.0000
Azınlık Payları Karı (Zararı)54.637.0000
BIST:GARANundefined