İlginizi Çekebilir
Bilanço · Gelir Tablosu
Kalem31.12.201831.12.2017Değişim
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)1.895.647.0001.919.265.000% -1,23
Nakit ve Nakit Benzerleri1.627.310.0001.661.924.000% -2,08
Nakit Değerler ve Merkez Bankası1.430.000710.000% 101,41
Bankalar419.529.0001.335.190.000% -68,58
Para Piyasalarından Alacaklar1.206.351.000326.024.000% 270,02
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar270.0000
Devlet Borçlanma Senetleri00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler270.0000
Diğer Finansal Varlıklar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar218.651.000257.341.000% -15,03
Devlet Borçlanma Senetleri118.350.000158.949.000% -25,54
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.037.0008.037.000% 0,00
Diğer Finansal Varlıklar92.264.00090.355.000% 2,11
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar49.416.0000
Devlet Borçlanma Senetleri49.416.0000
Diğer Finansal Varlıklar00
Türev Finansal Varlıklar00
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı00
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı00
KREDİLER (Net)13.641.528.0006.928.930.000% 96,88
Krediler13.591.250.0006.878.318.000% 97,60
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler13.591.250.0006.878.318.000% 97,60
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar20.0009.000% 122,22
Finansal Kiralama Alacakları00
Faaliyet Kiralaması Alacakları20.0009.000% 122,22
Kazanılmamış Gelirler (-)00
Faktoring Alacakları00
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar00
Donuk Alacaklar123.142.000123.012.000% 0,11
Özel Karşılıklar (-)-72.884.000-72.409.000% 0,66
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)00
Satış Amaçlı00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin00
ORTAKLIK YATIRIMLARI72.954.00046.804.000% 55,87
İştirakler (Net)72.954.00046.804.000% 55,87
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler00
Konsolide Edilmeyenler72.954.00046.804.000% 55,87
Bağlı Ortaklıklar (Net)00
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar00
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar00
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)00
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler00
Konsolide Edilmeyenler00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)61.106.00063.452.000% -3,70
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.706.0001.048.000% 62,79
Şerefiye00
Diğer1.706.0001.048.000% 62,79
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)894.000937.000% -4,59
CARİ VERGİ VARLIĞI00
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI1.744.0004.957.000% -64,82
DİĞER AKTİFLER39.231.00017.770.000% 120,77
VARLIKLAR TOPLAMI15.714.810.0008.983.163.000% 74,94
MEVDUAT00
ALINAN KREDİLER13.570.125.0007.315.664.000% 85,49
PARA PİYASALARINA BORÇLAR862.000130.000% 563,08
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)00
Bonolar00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler00
Tahviller00
FONLAR17.890.000268.615.000% -93,34
Müstakrizlerin Fonları00
Diğer17.890.000268.615.000% -93,34
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER00
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER00
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı00
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı00
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER00
Finansal Kiralama00
Faaliyet Kiralaması00
Diğer00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)00
KARŞILIKLAR267.648.000108.753.000% 146,11
Genel Karşılıklar226.817.00072.623.000% 212,32
Yeniden Yapılanma Karşılığı00
Çalışan Hakları Karşılığı40.829.00036.128.000% 13,01
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)00
Diğer Karşılıklar2.0002.000% 0,00
CARİ VERGİ BORCU35.038.0009.063.000% 286,60
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)00
Satış Amaçlı00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin00
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI336.270.0000
Krediler336.270.0000
Diğer Borçlanma Araçları00
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER69.690.00024.673.000% 182,45
ÖZKAYNAKLAR1.417.287.0001.256.265.000% 12,82
Ödenmiş Sermaye500.000.000500.000.000% 0,00
Sermaye Yedekleri207.656.000207.656.000% 0,00
Hisse Senedi İhraç Primleri1.582.0001.582.000% 0,00
Hisse Senedi İptal Karları00
Diğer Sermaye Yedekleri206.074.000206.074.000% 0,00
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler721.0001.864.000% -61,32
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler26.299.00012.546.000% 109,62
Kar Yedekleri522.318.000405.933.000% 28,67
Yasal Yedekler39.142.00032.150.000% 21,75
Statü Yedekleri00
Olağanüstü Yedekler480.290.000370.897.000% 29,49
Diğer Kar Yedekleri2.886.0002.886.000% 0,00
Kar veya Zarar160.293.000128.266.000% 24,97
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı00
Dönem Net Kâr veya Zararı160.293.000128.266.000% 24,97
Azınlık Payları00
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.714.810.0008.983.163.000% 74,94
BIST:KLNMAundefined