İlginizi Çekebilir
Gelir Tablosu · Bilanço
Kalem31.12.201831.12.2017Değişim
FAİZ GELİRLERİ689.072.000375.009.000% 83,75
Kredilerden Alınan Faizler496.229.000259.665.000% 91,10
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler00
Bankalardan Alınan Faizler102.687.00067.540.000% 52,04
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler64.965.00031.345.000% 107,26
Menkul Değerlerden Alınan Faizler25.189.00016.421.000% 53,40
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar20.787.00016.406.000% 26,70
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler4.402.00015.000% 29246,67
Finansal Kiralama Gelirleri00
Diğer Faiz Gelirleri2.00038.000% -94,74
FAİZ GİDERLERİ (-)-232.346.000-95.587.000% 143,07
Mevduata Verilen Faizler00
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-232.279.000-93.768.000% 147,72
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-63.000-1.819.000% -96,54
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler00
Diğer Faiz Giderleri-4.0000
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ456.726.000279.422.000% 63,45
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ26.425.00012.718.000% 107,78
Alınan Ücret ve Komisyonlar27.296.00013.328.000% 104,80
Gayri Nakdi Kredilerden772.0001.031.000% -25,12
Diğer26.524.00012.297.000% 115,69
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-871.000-610.000% 42,79
Gayri Nakdi Kredilere00
Diğer-871.000-610.000% 42,79
PERSONEL GİDERLERİ (-)-64.809.000-60.022.000% 7,98
TEMETTÜ GELİRLERİ1.791.000296.000% 505,07
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)-4.925.000-3.642.000% 35,23
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)19.000-3.000
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)00
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-4.944.000-3.639.000% 35,86
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ15.688.0006.350.000% 147,06
FAALİYET BRÜT KÂRI430.896.000235.122.000% 83,26
KREDİ KARŞILIKLARI (-)-154.774.000-40.098.000% 285,99
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-31.335.000-30.380.000% 3,14
NET FAALİYET KARI (ZARARI)244.787.000164.644.000% 48,68
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI00
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)00
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)00
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)244.787.000164.644.000% 48,68
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-84.494.000-36.378.000% 132,27
Cari Vergi Karşılığı-85.310.000-36.120.000% 136,18
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0-258.000
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi816.0000
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)160.293.000128.266.000% 24,97
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları00
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri00
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)00
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri00
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları00
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)00
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)00
Cari Vergi Karşılığı00
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi00
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi00
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI160.293.000128.266.000% 24,97
Grubun Karı (Zararı)160.293.000128.266.000% 24,97
Azınlık Payları Karı (Zararı)00
BIST:KLNMAundefined