İlginizi Çekebilir
Bilanço · Gelir Tablosu
Kalem31.12.201831.12.2017Değişim
Nakit ve Nakit Benzerleri94.432.417137.567.602% -31,36
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları00
Finansal Yatırımlar150.1220
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri00
Vadeli Mevduatlar00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar150.1220
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar150.1220
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar00
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar00
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar00
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar00
Diğer Finansal Yatırımlar00
Teminata Verilen Finansal Varlıklar00
Ticari Alacaklar24.586.98717.138.837% 43,46
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar854.5293.897.019% -78,07
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar23.732.45813.241.818% 79,22
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar00
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı00
Diğer Alacaklar558.65413.118.722% -95,74
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar012.597.789
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar558.654520.933% 7,24
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar00
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar00
Türev Araçlar00
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar00
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar00
Stoklar00
Proje Halindeki Stoklar00
Canlı Varlıklar00
Peşin Ödenmiş Giderler13.890.6944.479.897% 210,07
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10.461.70129.501% 35362,19
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler3.428.9934.450.396% -22,95
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.107.189141.833% 680,63
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar00
Diğer Dönen Varlıklar7.910.41019.471.213% -59,37
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar00
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.910.41019.471.213% -59,37
ARA TOPLAM142.636.473191.918.104% -25,68
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar00
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıklar00
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR142.636.473191.918.104% -25,68
Finansal Yatırımlar00
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri00
Vadeli Mevduatlar00
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar00
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar00
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar00
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar00
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar00
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar00
Diğer Finansal Yatırımlar00
İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar00
Ticari Alacaklar00
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar00
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar00
Diğer Alacaklar00
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar00
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar00
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar00
Türev Araçlar00
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar00
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar00
Stoklar56.866.18956.866.189% 0,00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar65.395.98557.911.653% 12,92
Canlı Varlıklar00
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller1.897.363.5101.276.306.804% 48,66
Proje Halindeki Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller65.860.061274.737.000% -76,03
Maddi Duran Varlıklar33.640.18517.772.897% 89,28
Arazi ve Arsalar00
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri00
Binalar00
Tesis, Makine ve Cihazlar32.989.01717.232.990% 91,43
Taşıtlar00
Mobilya ve Demirbaşlar651.168539.907% 20,61
Özel Maliyetler00
Taşıyıcı Bitkiler00
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar00
Yapılmakta Olan Yatırımlar00
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar00
Diğer Maddi Duran Varlıklar00
Maddi Olmayan Duran Varlıklar00
Şerefiye00
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar00
Diğer Haklar00
Patentler00
Markalar00
Lisanslar00
Bilgisayar Yazılımları00
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri00
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar00
Peşin Ödenmiş Giderler4.577.8143.792.044% 20,72
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler00
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler4.577.8143.792.044% 20,72
Ertelenmiş Vergi Varlığı00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar00
Nakit Dışı Serbest Kullanılabilir Teminatlar00
Diğer Duran Varlıklar00
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar00
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar00
TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.123.703.7441.687.386.587% 25,86
TOPLAM VARLIKLAR2.266.340.2171.879.304.691% 20,59
Kısa Vadeli Borçlanmalar377.988.637265.742.248% 42,24
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar00
Banka Kredileri00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar00
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları00
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar00
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar377.988.637265.742.248% 42,24
Banka Kredileri348.695.415245.041.316% 42,30
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar29.293.22220.700.932% 41,51
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları00
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar00
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları00
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları00
Banka Kredileri00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar00
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları00
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları00
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları00
Banka Kredileri00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar00
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları00
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları00
Diğer Finansal Yükümlülükler00
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri00
Finansal Teminat Sözleşmeleri00
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler00
Ticari Borçlar10.144.64360.130.688% -83,13
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6.294.75639.178.772% -83,93
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar3.849.88720.951.916% -81,63
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar29.410162.875% -81,94
Diğer Borçlar9.199.7684.506.593% 104,14
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar2.975.2581.653.573% 79,93
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6.224.5102.853.020% 118,17
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler00
Türev Araçlar00
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar00
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar00
Devlet Teşvik ve Yardımları00
Ertelenmiş Gelirler6.038.2511.934.505% 212,13
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler00
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler6.038.2511.934.505% 212,13
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü00
Kısa Vadeli Karşılıklar1.015.924497.271% 104,30
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar27.66323.242% 19,02
Sigortacılık Teknik Karşılıkları00
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar988.261474.029% 108,48
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler00
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler00
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler00
ARA TOPLAM404.416.633332.974.180% 21,46
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler00
Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler00
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER404.416.633332.974.180% 21,46
Uzun Vadeli Borçlanmalar710.012.329606.209.528% 17,12
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar00
Banka Kredileri00
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar00
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları00
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar00
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar710.012.329606.209.528% 17,12
Banka Kredileri658.968.786553.108.563% 19,14
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar51.043.54353.100.965% -3,87
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları00
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar00
Diğer Finansal Yükümlülükler00
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Yükümlülükleri00
Finansal Teminat Sözleşmeleri00
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler00
Ticari Borçlar00
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar00
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar00
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar00
Diğer Borçlar453.264971.411% -53,34
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar00
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar453.264971.411% -53,34
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Taraflara Borçlar00
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar00
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler00
Türev Araçlar00
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar00
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar00
Devlet Teşvik ve Yardımları00
Ertelenmiş Gelirler1.545.3411.281.200% 20,62
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler00
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler1.545.3411.281.200% 20,62
Uzun Vadeli Karşılıklar55.033115.268% -52,26
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar55.033115.268% -52,26
Genel Karşılıklar00
Muhtemel Riskler İçin Ayrılan Serbest Karşılıklar00
Sigortacılık Teknik Karşılıkları00
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar00
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar00
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü00
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler00
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER712.065.967608.577.407% 17,00
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.116.482.600941.551.587% 18,58
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.149.857.617937.753.104% 22,62
Ödenmiş Sermaye246.000.001246.000.001% 0,00
Sermaye Düzeltme Farkları00
Birleşme Denkleştirme Hesabı00
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları00
Sermaye Avansı00
Geri Alınmış Paylar (-)-1.047.230-1.047.230% 0,00
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)00
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)00
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi00
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu00
Pay Bazlı Ödemeler (-)00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)89.719.44189.723.609% -0,00
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)00
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)89.719.44189.723.609% -0,00
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)89.752.88789.752.887% 0,00
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)00
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-33.446-29.278% 14,24
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)00
Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerindeki Değişikliklerden Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)00
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar00
Yabancı Para Çevrim Farkları00
Diğer Kazançlar (Kayıplar)00
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)00
Yabancı Para Çevrim Farkları00
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)00
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)00
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)00
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)00
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler00
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler00
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler00
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar00
Diğer Kazançlar (Kayıplar)00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler7.563.4037.563.403% 0,00
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı00
Yasal Yedekler6.516.1736.516.173% 0,00
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler1.047.2301.047.230% 0,00
Girişim Sermayesi Fonu00
Diğer Kısıtlanmış Yedekler00
Diğer Özkaynak Payları00
Diğer Yedekler00
Ödenen Kar Payı Avansları (Net) (-)00
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları595.513.321484.620.572% 22,88
Net Dönem Karı veya Zararı212.108.681110.892.749% 91,27
Kontrol Gücü Olmayan Paylar00
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.149.857.617937.753.104% 22,62
TOPLAM KAYNAKLAR2.266.340.2171.879.304.691% 20,59
BIST:RYGYOundefined