İlginizi Çekebilir
Bilanço · Gelir Tablosu
Kalem31.12.201831.12.2017Değişim
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)90.702.896.0000
Nakit ve Nakit Benzerleri37.273.082.0000
Nakit Değerler ve Merkez Bankası32.254.489.0000
Bankalar5.018.593.0000
Para Piyasalarından Alacaklar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar71.161.0000
Devlet Borçlanma Senetleri00
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler69.766.0000
Diğer Finansal Varlıklar1.395.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar9.002.378.0000
Devlet Borçlanma Senetleri8.933.868.0000
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler3.451.0000
Diğer Finansal Varlıklar65.059.0000
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar39.980.510.0000
Devlet Borçlanma Senetleri39.739.834.0000
Diğer Finansal Varlıklar240.676.0000
Türev Finansal Varlıklar4.410.709.0000
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı4.410.709.0000
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı00
Donuk Finansal Varlıklar00
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-34.944.0000
KREDİLER (Net)221.546.517.0000
Krediler221.606.750.0000
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler221.606.750.0000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar00
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar00
Finansal Kiralama Alacakları00
Faaliyet Kiralaması Alacakları00
Kazanılmamış Gelirler (-)00
Faktoring Alacakları00
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar00
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar00
Donuk Alacaklar10.800.157.0000
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-10.860.390.0000
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)-1.533.139.0000
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)-1.307.302.0000
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)-8.019.949.0000
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)1.618.562.0000
Satış Amaçlı1.618.562.0000
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin00
ORTAKLIK YATIRIMLARI3.051.217.0000
İştirakler (Net)619.582.0000
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler00
Konsolide Edilmeyenler619.582.0000
Bağlı Ortaklıklar (Net)2.431.635.0000
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar2.129.732.0000
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar301.903.0000
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)00
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler00
Konsolide Edilmeyenler00
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)2.567.625.0000
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)218.152.0000
Şerefiye00
Diğer218.152.0000
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)00
CARİ VERGİ VARLIĞI00
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI29.776.0000
DİĞER AKTİFLER11.620.896.0000
VARLIKLAR TOPLAMI331.355.641.0000
MEVDUAT179.407.907.0000
ALINAN KREDİLER41.349.836.0000
PARA PİYASALARINA BORÇLAR28.723.737.0000
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)22.347.064.0000
Bonolar3.645.695.0000
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler00
Tahviller18.701.369.0000
FONLAR3.054.0000
Müstakrizlerin Fonları00
Diğer3.054.0000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER00
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER2.549.177.0000
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı2.549.177.0000
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı00
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ00
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER00
Finansal Kiralama00
Faaliyet Kiralaması00
Diğer00
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)00
KARŞILIKLAR2.271.359.0000
Yeniden Yapılanma Karşılığı00
Çalışan Hakları Karşılığı1.035.025.0000
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)00
Diğer Karşılıklar1.236.334.0000
CARİ VERGİ BORCU775.864.0000
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU00
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)00
Satış Amaçlı00
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin00
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI13.022.023.0000
Krediler00
Diğer Borçlanma Araçları13.022.023.0000
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER12.555.430.0000
ÖZKAYNAKLAR28.350.190.0000
Ödenmiş Sermaye2.500.000.0000
Sermaye Yedekleri814.670.0000
Hisse Senedi İhraç Primleri723.918.0000
Hisse Senedi İptal Karları00
Diğer Sermaye Yedekleri90.752.0000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler2.465.189.0000
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-19.570.0000
Kar Yedekleri17.864.763.0000
Yasal Yedekler2.007.670.0000
Statü Yedekleri00
Olağanüstü Yedekler15.406.693.0000
Diğer Kar Yedekleri450.400.0000
Kar veya Zarar4.725.138.0000
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı570.816.0000
Dönem Net Kâr veya Zararı4.154.322.0000
Azınlık Payları00
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI331.355.641.0000
BIST:VAKBNundefined